Månad: januari 2018

Pronomenet hen

Nyligen har ett nytt ord dykt upp i svensk media och i vardagslivet. Ordet är hen och ska representera ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som ska användas på samma sätt som han och hon. Ordet kan tillämpas när könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Hen kan även användas för personer som kritiserar normer och inte tycker att man behöver tillhöra en viss köns-indelning. Ordet har diskuterats mycket och har fått både positiv samt negativ kritik. Men varför är hen egentligen så viktigt?

På Spraktidningen förklarar man att ordet hen kan fylla en språklig lucka (Spraktidningen, december 2016). Skribenten Fatima hävdar att ordet hen är ett bra sätt för transpersoner att känna sig mer hemma i sin egen kropp. Hon beskriver att det som trans kan bli svårigheter att beskriva sig som en han eller hon och att hen, som är könsneutralt kan hjälpa dem från dessa svårigheter. En intervju gjord av Fatima med Anne Anders Uhrgård som är transperson visar att hen är ett bra tillskott för främst HBTQ människor. Uhrgård menar att det är förödmjukade att bli kallad för det eller den, då detta förbiser en som individ. Fatima avslutar debattartikeln med en intervju med Karin Milles som är språkforskare. Karin Milles förklarar att ordet hen även kan vara väldigt behövligt i en del texter där man behöver referera till en odefinierad person såsom i lagboken. ”Om femtio år kan vi ha ett fullt genomslag för hen, eller så använder alla den som neutralt pronomen” skriver Karin Milles och syftar på att ordet hen kan ha stor nytta för det svenska språket.

”Vi är biologiskt födda med ett kön, en grund till en identitet och därav är vi antingen en han eller en hon.” skriver Ngoc Nyguen på tidningen NA (Nerikes Allehanda, september 2015). Han menar att hen är ett onödigt ord som orsakar förvirring och utanförskap för barn. Att hen inte borde användas förklarar han genom att det är vuxna som tar detta ord på allvar medan barnen inte lägger märke till det. Han refererar även till forskning och anser genom detta att kvinnor och män alltid varit olika varandra. Han menar att ett genusneutralt ord på grund av detta är helt obehövligt för det svenska språket. Nyguen påstår även att användning av ordet hen kan orsaka problem för barn. Detta förklarar han genom att barn är så påverkade av sin omgivning och människor omkring dem och att ordet är mycket diffusare än användningen av ”hon” och ”han”.

Forskaren Daniel Wojahn som har studerat feministiska språkförändringar har i en artikel till Metro undersökt varför ord som hen upprör människor så starkt (Metro, juli 2015). I sin analys har han gått igenom över 2000 negativa kommentarer till ordet. Han menar att det inte är själva ordet som upprör utan det är språkförändringen bakom det som orsakar negativitet. Folk blir rädda att en förändring i samhället ska ske om sådana begrepp tar plats, samma debatt väcks exempelvis när ord som ”man” ska bytas ut mot ”en” förklarar han. Han betonar att folk vill ha ett statiskt samhälle och när ord går emot normer blir folk hetsiga ”Det står klart att språket upprör och har betydelse.” säger Wojahn.

På SVD intervjuas 3 kvinnor som jobbar inom svenska språket om ordet hen (SVD, 2016 november). De menar att ordet ”han” ofta blir normen när någon är oidentifierad, vilket bidrar till att kvinnor får mindre roll i dessa sammanhang vilket även orsakar en mindre roll i samhället. Att använda ordet hen gynnar inte bara transpersoner eller människor som inte känner sig hemma i sitt kön, utan det hjälper även höja kvinnors roll i samhället förklarar dem. I artikeln anses att konstant urskilja kön och ge dessa normer leder till negativa konsekvenser på både individ och samhälls-nivå. Den tyder även på att ordet hen börjar användas i högre grad och att det exempelvis skapats barnböcker med ”hen” som protagonist. Källan understryker att ordet hen bidrar till en friare inställning och att det skulle leda till en bättre framtid vars könsindelning inte konstant påverkar. De förklarar att ordet hen skulle gynna vår språkliga utveckling och bidra till en mer tillmötesgående miljö. ”/…/ Att använda hen är inte att ta bort hon och han. Det är att lägga till hen: att ge tre möjligheter istället för två” avslutar Karin Salmson artikeln med.

Så, vi kan konstatera att ordet hen behövs. Det är viktigt för många människor och vi på kroppsmagasinet tycker att alla ska tillämpa sig ordet.  

 

Källförteckning:

https://www.metro.se/artikel/forskaren-d%C3%A4rf%C3%B6r-uppr%C3%B6r-ord-som-hen-xr Hämtad 15-12-17

http://www.na.se/opinion/insandare/hen-ar-ett-onodigt-ord Hämtad 15-12-17

http://spraktidningen.se/artiklar/2007/11/hen-kan-fylla-spraklig-lucka Hämtad 15-12-17

https://www.svd.se/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket Hämtad 15-12-17

Ätstörningar och Alkoholism

Första gången jag läste att ätstörningar och alkoholism kunde ha en koppling blev jag förvirrad. Jag förstod inte hur de kunde ha något att göra med varandra. Men när jag tänkte mer på det insåg jag att de faktiskt är ganska lika, och att det kan vara väldigt farligt.  

Men hur är de lika? Båda är försvarsmekanismer som slår igång belöningssystemet i hjärnan. Om vi mår dåligt kan beteendena få oss att må bättre, åtminstone för stunden. Både alkohol och ätstörningar är sätt för oss att försöka hantera våra problem, så när den ena skapar problem kan vi försöka hantera det med den andra. Det gör att det ena ibland kan leda eller bidra till det andra. På samma sätt kan de ersätta varandra, vilket betyder att recovery av en ätstörning kan bidra till alkoholism (och tvärt om). Det är lätt att byta ett skadligt beteende mot ett annat.

Dessutom är bulimi-mönstret ibland väldigt lik en alkoholists. Begränsa-binge-purge cykeln kan jämföras med hur alkoholister ofta försöker begränsa hur mycket de dricker, för att sen få återfall, och sen försöka sluta igen. Likheterna innebär att när man kommer ur ett skadligt mönster är det lätt att falla in i det andra. Och om man är disponerad för det ena beteendet är man troligtvis det för det andra.
Studier visar också att brist på mat ändrar hjärnvägarna så att saker som normalt sätt inte triggar hjärnans belöningssystem nu gör det. Det kan göra att man blir beroende av saker som alkohol. Alltså kan en ätstörning vara en bidragande faktor till att man använder alkohol på ett skadligt sätt.

Jag pratade med en vän om detta, och hon sa att hon ibland hade sett alkohol som ett substitut för mat när hon hade en ätstörning. Hon kunde dämpa både ångest och hunger för färre kalorier, samtidigt som det var ett av de få sociala sammanhangen hon ville vara på. Hon behövde inte äta och folk var inte så alerta att de märkte hennes ätstörda beteenden. Om hon spydde var det för att hon hade druckit för mycket.
Dock kunde alkoholen också ta kontrollen av henne, och göra att hon åt mer. Detta gav henne panik och hon blev allt mer restriktiv. Alkoholen bidrog till ätstörningen, även om den inte direkt innebar viktnedgång.

Alkohol och ätstörningar kan vara väldigt skadliga och en farlig kombination.  Om du har problem med ätstörningar och/eller alkoholism, kom ihåg att du inte är ensam! Det finns jättemånga därute som varit med om liknande saker och som vill hjälpa dig. Om du vill prata med någon kan du gå till Anonyma Alkoholister eller  Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Du kan också kontakta oss direkt på vår mejl kroppsmagasinetUF@gmail.com.

Min kropp, min regler

Jag känner ett nyp i min röv medan jag går förbi ett killgäng och skratten av de andra killarna i bakgrunden. Hur de ropar efter mig, hur rädd och äcklad jag känner mig.

Antastning, något som är allt för vanligt idag. Går jag ut på krogen kan jag räkna med att det finns en stor risk att jag kommer bli tafsad på. Jag har varit med om det och i princip alla jag känner har varit med om det.

För många, inklusive för mig har detta blivit extremt normaliserat. Man reagerar knappt om en man rör ens kropp mot ens vilja, det är så pass vanligt. Jag minns ett scenario när en bekant till mig hade anmält en kille som tafsat henne på rumpan. Min reaktion var att det var konstigt. Min första reaktion var ”det händer väll alla, hela tiden?”. Det var när denna tankegång slog mig jag insåg hur normalt det här har blivit och hur INTE okej det är. Såklart man ska anmäla om någon rör en mot ens vilja, såklart du inte ska vara rädd att säga ifrån. Varför är det här ”något vi ska ta?”. Det ska aldrig vara okej att röra någon på något sätt om den andre inte samtycker.

Ett vanligt tankesätt hos männen som gör detta och som jag själv fått höra är att jag klär mig på ett sätt som får dem att tro att jag ber om det. Detta resonemang går inte och har aldrig gått ihop för mig. Hur har min klädsel att göra med vad jag vill? Ska jag konstant vara tvungen att tänka på vad jag tar på mig och hur jag beter mig för att inte riskera att bli antastad? Det fulla ansvaret ska vara på männen som gör detta, inte på mig, som kvinna som tydligen ”visat för mycket”.

Detta visar hur vanligt det är att man endast ser kvinnans kropp som ett objekt och hur man tror att det som man är okej att bete sig såhär. Men, det är inte endast männens uppfattning av kvinnors kropp som blir påverkat, det är ens egen uppfattning också. ”Kanske det verkar som jag ber om det?” ”Borde jag tänka mer på hur jag beter mig och klär mig?” Får man kommentarer om vissa kroppsdelar är det enkelt att bli ännu mer osäker. Att man känner att man måste ändra på sig själv för att inte bli kallad slampa eller bli antastad.

Detta är ett helt FEL tankesätt hos mig och många andra unga tjejer. Det är inte ditt fel, det spelar ingen roll hur du klär dig eller hur du ser ut. Vi får höra det konstant ”min kropp, mina regler.” Men detta är inte bara ord, utan ord som måste fastna. Det måste fastna för oss tjejer och framförallt hos männen. Rör mig inte om jag inte vill, rör mig inte oavsett vad du tror mitt utseende antyder på att jag vill. Jag bestämmer över mig själv och över min egen kropp.

Det enda du som tjej kan göra mot detta är att försöka säga ifrån i den mån det går och att anmäla om något händer. Annars är det helt upp till att männens skeva uppfattning MÅSTE nå en drastisk förändring. Det är män som behöver förstå att det inte är okej. Inte kvinnor som behöver lära sig att inte vara ute sent på kvällen och klä sig på ett visst sätt. Att du tar på mina bröst, på min röv, kommenterar om min kropp och kallar mig slampa är inte kul. Det är inte okej på något som helst sätt. Vi kvinnor ska kunna göra vad fan vi vill utan att konstant behöva känna en rädsla över vad som kan hända. SLUTA sätta ansvaret på offret och börja sätta ansvaret på förövaren.

… OCH kom ihåg ”MIN KROPP, MINA REGLER”.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén