När jag tänker på uttrycket ”göra gott” så tänker jag på att vara snäll och god. Men hur är man egentligen snäll?

I vårt samhälle har vi vissa regler och normer. Varje dag står vi framför val som ibland anses självklara. Det kan gälla småsaker som att inte tränga sig före i kön eller att ta av sig skorna när man går in. Dessa små, men betydande, val sker oftast undermedvetet, eftersom att vi beter oss efter en viss utsedd samhällsetik. Enligt evolutionsbiologierna är dessa normer livsviktiga och om de inte fanns hade vi utrotat oss själva för länge sen.

Ibland hamnar vi dock inför beslutstaganden som inte sker undermedvetet, dessa kallas etiska dilemman.  Jag har ett exempel från boken ”Konsten att vara snäll”:En arbetskamrat har presterat allt sämre de senaste månaderna. När du talar med henne om detta avslöjar hon att hennes son blivit psykiskt sjuk och försökt att ta sitt liv. Hon får dig att lova att inte berätta för någon. Några veckor senare träffar du din chef, som säger att han planerar att avskeda din arbetskamrat och att ledningsgruppen skall fatta beslut om detta på eftermiddagen. Dina protester hjälper inte, men du anar att hans hjärta skulle vekna om du berättade sanningen. Du kan inte få tag i din arbetskamrat. Bryter du ditt löfte och berättar för chefen? När man hamnar i ett etiskt dilemma gäller det att se olika handlingsalternativ och välja det som är långsiktigt bäst. Hur du än gör så gör du fel. Om vi utgår efter exemplet så går det att säga till chefen och därmed bryta arbetskamratens förtroende eller inte säga till chefen och därmed få din arbetskamrat avskedad. Det som är långsiktigt bäst är att bryta samhällsnormen och arbetskamratens förtroende eftersom att hennes yrke står på spel. Att vara snäll är alltså att vilja göra gott och stå upp för det som är rätt.

Ordet snäll har fått en negativ klang, exempelvis så kan man säga ”ja, hon är i alla fall snäll” om någon och med detta anse att denne är ointelligent. Snäll kopplas också till begreppet ”dörrmatta” vilket är en person som gör allt som andra säger och låter folk trampa på den. Ordet kopplas alltså ofta till dumhet men egentligen är det tvärtom, att vara snäll är att ha ett starkt etiktänk och att kunna se alla handlingsalternativ och sedan kunna värdera det bästa alternativet. Ibland kan val vi gör verka hjärtlösa i stunden men vara det bästa långsiktigt, därför krävs det att kunna handla efter situation.

Ett vanligt talspråk är ”det är tanken som räknas”, men egentligen är det inte det. En god handling är alltid bättre än en god tanke. Goda handlingar påverkar alltid någon positivt även om du inte får tillkännedom om det. Det är viktigt att handla och inte tänka ”det är inte mitt problem” eller ”det är någon annans jobb”. Allt detta kan dock vara svårt att undvika. Och man kan fråga sig:

Är det möjligt att vara en god människa? Vi försöker göra rätt men kanske inte alltid lyckas och ibland kanske vi inte ens försöker. Egentligen så går det inte att ”vara snäll” eftersom att det är mer utav en utopi än en egenskap. Men om vi försöker och strävar efter att agera gott är vi på god väg. Det gör ingenting om vi har gjort fel eller ibland gör fel. Att agera gott är någonting vi måste tänka på konstant, det går inte att göra lite snälla saker och sedan känna sig klar utan det är någonting som konstant måste utvecklas. Det gör ingenting om vi t.ex. missbedömer en situation och det får negativa konsekvenser, bara vi har viljan att göra rätt så agerar vi som goda människor.

Så för att besvara frågorna jag ställde i början av talet. En snäll människa är en människa som handlar med etik och vill gott med sina handlingar.  Alla handlar som en ”god människa” undermedvetet eftersom att vårt samhälle är konstruerat på det sättet. Ens handlingar ska ha positiv påverkan. Det är alltså svårt att undvika att agera som en god människa eftersom att vi hela tiden gör val som anses goda, men det är också lätt att välja fel handlingsalternativ och vara en ond människa. Så att vara snäll är alltså att ”göra gott”.

Detta är viktigt att komma ihåg i sina handlingar. Var snäll och handla etiskt. Om du vet att någon i din närhet råkar illa ut eller själv råkar illa ut är det alltid rätt att kontakta någon. Om det inte finns någon i din närhet du kan prata med finns följande:

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar kl 13-22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym.- Ring 0771-22 00 60

Bris – Barnens rätt i samhället. Måndag-fredag kl 15-21, lördag-söndag kl 15-18.
Telefon 116 111.
Jourhavande medmänniska. Alla dagar kl 21-06. Telefon 08-702 16 80.
Självmordslinjen. Chatt och telefon dygnet runt. Telefon 90101.