Första gången jag läste att ätstörningar och alkoholism kunde ha en koppling blev jag förvirrad. Jag förstod inte hur de kunde ha något att göra med varandra. Men när jag tänkte mer på det insåg jag att de faktiskt är ganska lika, och att det kan vara väldigt farligt.  

Men hur är de lika? Båda är försvarsmekanismer som slår igång belöningssystemet i hjärnan. Om vi mår dåligt kan beteendena få oss att må bättre, åtminstone för stunden. Både alkohol och ätstörningar är sätt för oss att försöka hantera våra problem, så när den ena skapar problem kan vi försöka hantera det med den andra. Det gör att det ena ibland kan leda eller bidra till det andra. På samma sätt kan de ersätta varandra, vilket betyder att recovery av en ätstörning kan bidra till alkoholism (och tvärt om). Det är lätt att byta ett skadligt beteende mot ett annat.

Dessutom är bulimi-mönstret ibland väldigt lik en alkoholists. Begränsa-binge-purge cykeln kan jämföras med hur alkoholister ofta försöker begränsa hur mycket de dricker, för att sen få återfall, och sen försöka sluta igen. Likheterna innebär att när man kommer ur ett skadligt mönster är det lätt att falla in i det andra. Och om man är disponerad för det ena beteendet är man troligtvis det för det andra.
Studier visar också att brist på mat ändrar hjärnvägarna så att saker som normalt sätt inte triggar hjärnans belöningssystem nu gör det. Det kan göra att man blir beroende av saker som alkohol. Alltså kan en ätstörning vara en bidragande faktor till att man använder alkohol på ett skadligt sätt.

Jag pratade med en vän om detta, och hon sa att hon ibland hade sett alkohol som ett substitut för mat när hon hade en ätstörning. Hon kunde dämpa både ångest och hunger för färre kalorier, samtidigt som det var ett av de få sociala sammanhangen hon ville vara på. Hon behövde inte äta och folk var inte så alerta att de märkte hennes ätstörda beteenden. Om hon spydde var det för att hon hade druckit för mycket.
Dock kunde alkoholen också ta kontrollen av henne, och göra att hon åt mer. Detta gav henne panik och hon blev allt mer restriktiv. Alkoholen bidrog till ätstörningen, även om den inte direkt innebar viktnedgång.

Alkohol och ätstörningar kan vara väldigt skadliga och en farlig kombination.  Om du har problem med ätstörningar och/eller alkoholism, kom ihåg att du inte är ensam! Det finns jättemånga därute som varit med om liknande saker och som vill hjälpa dig. Om du vill prata med någon kan du gå till Anonyma Alkoholister eller  Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Du kan också kontakta oss direkt på vår mejl kroppsmagasinetUF@gmail.com.