Nyligen har ett nytt ord dykt upp i svensk media och i vardagslivet. Ordet är hen och ska representera ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som ska användas på samma sätt som han och hon. Ordet kan tillämpas när könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Hen kan även användas för personer som kritiserar normer och inte tycker att man behöver tillhöra en viss köns-indelning. Ordet har diskuterats mycket och har fått både positiv samt negativ kritik. Men varför är hen egentligen så viktigt?

På Spraktidningen förklarar man att ordet hen kan fylla en språklig lucka (Spraktidningen, december 2016). Skribenten Fatima hävdar att ordet hen är ett bra sätt för transpersoner att känna sig mer hemma i sin egen kropp. Hon beskriver att det som trans kan bli svårigheter att beskriva sig som en han eller hon och att hen, som är könsneutralt kan hjälpa dem från dessa svårigheter. En intervju gjord av Fatima med Anne Anders Uhrgård som är transperson visar att hen är ett bra tillskott för främst HBTQ människor. Uhrgård menar att det är förödmjukade att bli kallad för det eller den, då detta förbiser en som individ. Fatima avslutar debattartikeln med en intervju med Karin Milles som är språkforskare. Karin Milles förklarar att ordet hen även kan vara väldigt behövligt i en del texter där man behöver referera till en odefinierad person såsom i lagboken. ”Om femtio år kan vi ha ett fullt genomslag för hen, eller så använder alla den som neutralt pronomen” skriver Karin Milles och syftar på att ordet hen kan ha stor nytta för det svenska språket.

”Vi är biologiskt födda med ett kön, en grund till en identitet och därav är vi antingen en han eller en hon.” skriver Ngoc Nyguen på tidningen NA (Nerikes Allehanda, september 2015). Han menar att hen är ett onödigt ord som orsakar förvirring och utanförskap för barn. Att hen inte borde användas förklarar han genom att det är vuxna som tar detta ord på allvar medan barnen inte lägger märke till det. Han refererar även till forskning och anser genom detta att kvinnor och män alltid varit olika varandra. Han menar att ett genusneutralt ord på grund av detta är helt obehövligt för det svenska språket. Nyguen påstår även att användning av ordet hen kan orsaka problem för barn. Detta förklarar han genom att barn är så påverkade av sin omgivning och människor omkring dem och att ordet är mycket diffusare än användningen av ”hon” och ”han”.

Forskaren Daniel Wojahn som har studerat feministiska språkförändringar har i en artikel till Metro undersökt varför ord som hen upprör människor så starkt (Metro, juli 2015). I sin analys har han gått igenom över 2000 negativa kommentarer till ordet. Han menar att det inte är själva ordet som upprör utan det är språkförändringen bakom det som orsakar negativitet. Folk blir rädda att en förändring i samhället ska ske om sådana begrepp tar plats, samma debatt väcks exempelvis när ord som ”man” ska bytas ut mot ”en” förklarar han. Han betonar att folk vill ha ett statiskt samhälle och när ord går emot normer blir folk hetsiga ”Det står klart att språket upprör och har betydelse.” säger Wojahn.

På SVD intervjuas 3 kvinnor som jobbar inom svenska språket om ordet hen (SVD, 2016 november). De menar att ordet ”han” ofta blir normen när någon är oidentifierad, vilket bidrar till att kvinnor får mindre roll i dessa sammanhang vilket även orsakar en mindre roll i samhället. Att använda ordet hen gynnar inte bara transpersoner eller människor som inte känner sig hemma i sitt kön, utan det hjälper även höja kvinnors roll i samhället förklarar dem. I artikeln anses att konstant urskilja kön och ge dessa normer leder till negativa konsekvenser på både individ och samhälls-nivå. Den tyder även på att ordet hen börjar användas i högre grad och att det exempelvis skapats barnböcker med ”hen” som protagonist. Källan understryker att ordet hen bidrar till en friare inställning och att det skulle leda till en bättre framtid vars könsindelning inte konstant påverkar. De förklarar att ordet hen skulle gynna vår språkliga utveckling och bidra till en mer tillmötesgående miljö. ”/…/ Att använda hen är inte att ta bort hon och han. Det är att lägga till hen: att ge tre möjligheter istället för två” avslutar Karin Salmson artikeln med.

Så, vi kan konstatera att ordet hen behövs. Det är viktigt för många människor och vi på kroppsmagasinet tycker att alla ska tillämpa sig ordet.  

 

Källförteckning:

https://www.metro.se/artikel/forskaren-d%C3%A4rf%C3%B6r-uppr%C3%B6r-ord-som-hen-xr Hämtad 15-12-17

http://www.na.se/opinion/insandare/hen-ar-ett-onodigt-ord Hämtad 15-12-17

http://spraktidningen.se/artiklar/2007/11/hen-kan-fylla-spraklig-lucka Hämtad 15-12-17

https://www.svd.se/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket Hämtad 15-12-17